Những điều có thể bạn chưa biết trong DotA (phần 8)

Posted at  5:45 PM  |  in  DOTA


1. Yunero khi sử dụng ultimate vẫn có thể mất máu vì bởi Fatal bond của Warlock.
1-yu
Fatal bond là Hp removal nên trạng thái invunerable của Yunero vẫn bị ảnh hưởng.
2. Phá ultimate của Pitlord
2-pit
Các skill Meat Hook, Toss, Falming Lasso cứ mỗi khoảng thời gian sẽ dùng lệnh SetunitPost (X,Y) (đặt unit vào vị trí có tọa độ X.Y) nên trong khoảng thời gian đó sẽ counter được Ulti pit (chỉ di chuyển unit 1 lần).
3. Các loại ward hoạt động trong ultimate của Void.

3-ward
Các loại ward đó đều có một ability đặc biệt là Marker, loại nó ra khỏi ảnh hưởng của Chrono Sphere.
4. Ursa cầm Gem có thể đánh được Puck đang Phase shift?
9-puck
Puck khi dùng Shiva, MoM, Lothar, Armlet sẽ  mất Marker và trạng thái Invunerable của Phashift nhưng vẫn giữ nguyên hiển thị hình ảnh, nên Ursa chỉ cần mang gem là đánh được.
5. Illusion của Chaos bị chết khi xuất hiện.
11-chaos
Vì Slark hút str của Chaos xuống còn 1, unit dưới 0.4 máu sẽ chết khi bị tạo ra nên Illusion của Chaos sẽ mất.
7. Dùng ultimate của Abbadon để né stun.
12-abadon
Ultimate của Abbadon dựa trên wind walk với 0.1s invi nên khi VS stun, dùng skill đúng lúc sẽ thoát được.
8. Illusion gà?
13-hex
Disruption sẽ tạo dùng Wand of Illusion cast lên hero tại thời điểm bị cast nên sẽ tạo ra gà nếu hero đang bị hex. Tương tự với Wall of rRplica của Darkseer cũng sẽ tạo ra gà nếu hero bị hex đi qua.
9. Ultimate của Kunkka kết hợp Backtrack của Void.
14-void
Coco’s rum và Backtrack đều là trigger heal, tức sẽ heal cho hero 50% (coco’s rum) và 100% (backtrack) số damage đánh vào (sau khi bị giảm bởi armor/magic resist) nên khi cả 2 cái cùng hoạt động thì sẽ heal 150% số dmg đánh vào nên ta thấy void tăng máu.
10. Illusion bị hóa giải bởi Glimpse của Thrall.
15-thrall
Thrall dùng Glimpse đưa illusion về trạng thái 4 giây trước, mà 4 giây trước illusion không tồn tại nên sẽ bị hủy.

Share this post

About Naveed Iqbal

Nulla sagittis convallis arcu. Sed sed nunc. Curabitur consequat. Quisque metus enim venenatis fermentum mollis. Duis vulputate elit in elit. Follow him on Google+.

0 nhận xét:

About-Privacy Policy-Contact us
Copyright © 2013 LêGiangBlog. Blogger Template by Bloggertheme9
Proudly Powered by Blogger.
back to top