Hướng dẫn nối file .001,__a Bằng phần mềm FFSJ

Posted at  9:10 AM  |  in  Software

Cách Nối File .001,__a  Bằng phần mềm FFSJ.download Phần mềm tại Đây


Down về rồi giải nén ra.Các bạn click vào Tab Joining rồi click vàoRồi tìm Đường dẫn đến file cần nối -> chọn Open
Click Vào.nếu bạn chọn Phần Delete split parts after joining thì nó sẽ tự động xóa mấy file thành phần khi down xong


Xong ^^!

Share this post

About Naveed Iqbal

Nulla sagittis convallis arcu. Sed sed nunc. Curabitur consequat. Quisque metus enim venenatis fermentum mollis. Duis vulputate elit in elit. Follow him on Google+.

0 nhận xét:

About-Privacy Policy-Contact us
Copyright © 2013 LêGiangBlog. Blogger Template by Bloggertheme9
Proudly Powered by Blogger.
back to top